• Rozliczenia PIT

  Zaoszczędzisz wiele rozliczając PIT darmowym programem

  oszczędności zdjęcie
 • Rozliczanie dochodu w PIT

  Rozliczanie dochodu zagranicznego w PIT

  pieniądze dochód zdjęcie
 • Przekaż 1% podatku

  Twój jeden procent może bardzo pomóc organizacjom pożytku publicznego

  pieniądze zdjęcie 3

Poprawne rozliczenie PIT 2015: dowiedz się, jakie przysługują ci prawa dzięki programowi PITy 2015

Większość podatników wie, że pity 2015 program pomoże im skorzystać z prawa do ulg. Jednak zakres przywilejów podatników jest o wiele szerszy.

Pit 2015 a prawa podatnika

Pity 2015 program i kontrola skarbowa

Warto poznać swoje prawa, zarówno w przypadku standardowych rozliczeń, jak i na wypadek kontroli skarbowej. Pit 2015 pozwoli dokonać odpisów od dochodu i od podatku, czyli na przykład skorzystać z ulgi na Internet (w tym roku już po raz ostatni) czy z cieszącej się dużą popularnością ulgi na dzieci. Ale istnieją jeszcze inne uprawnienia, do których można się odwołać w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych.

Polskie prawo podatkowe dopuszcza na przykład możliwość przyznania podatnikowi ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Mianowicie jeśli pobranie podatku zagrażałoby egzystencji podatnika, może on wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o ograniczenie lub umorzenie podatku. W uzasadnionych przypadkach można również zwrócić się do odpowiedniego urzędu z prośbą o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej z odsetkami, rozłożenie ich na raty albo ich całkowite umorzenie. Wyszczególnienie wszystkich uprawnień znajduje się w ordynacji podatkowej. W przypadku skorzystania z ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenie), rozliczenie roczne 2015 nie obowiązuje.

Jeśli ktoś zapłacił podatek, choć nie był do tego zobowiązany, albo wysokość podatku była większa niż wymagana w danym przypadku, prawa podatnika przewidują prawo do zwrotu nadpłaty podatku. Trzeba wtedy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Nadpłata może zostać zaliczona na poczet zaległości podatkowych lub bieżących zobowiązań. Jeśli podatnik ich nie posiada, otrzyma zwrot nadpłaty. Może również wnioskować o przeznaczenie jej na pokrycie przyszłych zobowiązań. Nadpłata może być wypłacona w gotówce lub przekazana na rachunek bankowy – w drugim przypadku podatnik składa w urzędzie skarbowym wymagany formularz NIP ze wskazanym numerem konta.

Do praw podatnika należy również prawo do korekty deklaracji, z którego można skorzystać w przypadku popełnienia błędu, na przykład w wysokości kwoty należnego podatku lub nadpłaty czy zwrotu. Błąd należy skorygować przez ponowne złożenie odpowiedniej deklaracji, tym razem z poprawnie wypełnionymi polami. Do formularza-korekty trzeba jeszcze dołączyć pisemne uzasadnienie (ORD-ZU). Korekta błędu wymaga również zapłacenia podatku we właściwej wysokości lub oddania nienależnie pobranego zwrotu. Korekty każdy dokonuje osobiście, ale jeśli różnica na przykład pomiędzy wpłaconą a należną kwotą nie przekroczy 1000 złotych i będzie wynikała z błędów rachunkowych lub oczywistych pomyłek, deklarację może poprawić organ podatkowy. Od takiej korekty podatnik może się odwoływać. Trzeba również pamiętać, że prawo do korekty zostanie zawieszone na czas kontroli podatkowej. Jednocześnie kontrola podatkowa to sytuacja, w której także podatnikowi przysługują szczególne prawa.

Przede wszystkim podatnik musi być powiadomiony o mającej się odbyć kontroli. Jej termin powinien być ustalony nie wcześniej niż 7 dni od momentu powiadomienia i nie później niż 30 dni od przekazania informacji podatnikowi. Kontrolowany ma prawo wskazać na piśmie osobę, która będzie go reprezentować podczas kontroli. Ma on również wgląd w upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz jest uprawniony do zażądania okazania legitymacji służbowej przez osobę kontrolującą. Nie musimy poddawać się kontroli przypadkowych osób, ponieważ są do niej upoważnieni wyłącznie pracownicy urzędu skarbowego. Nie zgadzajmy się również na ponowną kontrolę w sprawie, która już została rozstrzygnięta.

A zatem sięgając po pity 2015 program, pamiętajmy, że oprócz obowiązków przysługuje nam wiele praw. Należy tu jeszcze prawo do ochrony danych osobowych czy prawo do pisemnej interpretacji niejasnych dla nas przepisów. Możemy dzięki nim bez obaw wypełnić pit 2015 i powołać się na nie w przypadku kontroli.

1 procent podatku ilustracja

Tagi wpisu: pit 2015 a prawa podatnika, umorzenie podatku w rozliczeniu rocznym 2015, zasady kontroli podatkowej, pity 2015 program wobec kontroli podatkowej, poprawne rozliczenie pity 2015, pity 2015 program i kontrola skarbowa, odpisy od podatku w pit 2015, pity 2015 program, pit 2015, rozliczenie roczne 2015, prawa podatnika, kontrola podatkowa