• Zestawienie PIT 2014 a kwota wolna od podatku

    Jaka jest w tym roku kwota wolna od podatku?

    kalkulator zdjęcie

W jakim przypadku będzie istniała możliwość podwójnego rozliczenia kwoty wolnej od podatku w ramach zestawienia PIT 2014?

Kwota wolna od podatku pozwala podatnikom na zmniejszenie swojego zobowiązania wobec fiskusa. W rozliczeniach za rok 2014 kwota ta wynosi 3091 zł na osobę. W rozliczeniach wspólnych współmałżonków, korzystających z takiej preferencji podatkowych, możliwe jest podwójne rozliczenie kwoty wolnej od podatku.

Program pity 2014 a rozliczenie kwoty wolnej od podatku

Podatnik nie płaci podatku dochodowego od każdej zarobionej złotówki, ponieważ dopiero po przekroczeniu tzw. kwoty wolnej od podatku, podatek PIT zostaje naliczony. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych są opłacane przez podatnika lub za podatnika, jeśli wartość jego wynagrodzenia w danym roku podatkowym wynosi więcej niż 3091 zł. Taka bowiem kwota wolna od podatku występowała w rozliczeniach za rok 2014. Zestawienie PIT 2014 ujmujące dochody podatnika opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej, może wskazywać na kwotę wolną od podatku.

    Do kwoty tej nie mają prawa:
  • Liniowcy,
  • Ryczałtowcy,
  • Kartowicze.

Podwójna kwota wolna od podatku

Zasadniczo, Program pity 2014 wskazuje, że podatnik niezależnie od liczby źródeł dochodów, ma możliwość zastosowania w swojej rocznej deklaracji podatkowej tylko jedną kwotę wolną od podatku. Jedynie rozliczenie roczne 2014 współmałżonków może podwójnie rozliczać kwotę wolną od podatku, tym samym zmniejszając zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa. W rozliczeniach wspólnych małżonków każdy z podatników osobno korzysta z kwoty wolnej od podatku.
Kwota wolna od podatku podlega odliczeniu od zobowiązania podatkowego, a nie od dochodu. 3091 zł traktuje się przy tym jak teoretyczny zarobek podatnika, który nie powoduje konieczności opłacenia podatku. Program pity 2014 w praktyce odlicza od podatku dokładnie kwotę 556,02 zł.

1 procent podatku ilustracja

Tagi wpisu: zestawienie PIT 2014, rozliczenie roczne 2014, Program pity 2014, zestawienie PIT 2014 a kwota wolna od podatku, rozliczenie roczne 2014 i kwota wolna od podatku, Program pity 2014 a rozliczenie kwoty wolnej od podatku, Program pity 2014 i rozliczenie współmałżonków